Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie.

NA OSOBNÉ PNEU DOPRAVA ZADARMO + DOŽIVOTNÁ ZÁRUKA NA PNEU TOMKET
+420 245 009 925 (po-pi: 7-18) info@pneu.sk

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Všeobecné ustanovenia

Obchodné podmienky slúžia na to, aby obchodné vzťahy so zákazníkmi mali právne záväzný základ pre obe strany. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho sa riadia českým právnym poriadkom a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Pro prípad súdneho sporu je dohodnutá miestna príslušnosť súdu v Českých Budějovicích (Okresný súd, resp. Krajský súd v Českých Budějovicích v závislosti na vecnej príslušnosti).

Predávajúci:
TOMKET, s.r.o., IČ 25123998, se sídlom Praha 1, Vojtěšská 245/1, PSČ 110 00, Česká republika zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddielu C, vložke 51699

Kupujúci (zákazník):
Kupujúci (spotrebiteľ podľa občianskeho zákonníka) odovzdá pri zahájení obchodného vzťahu predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim vyslovene neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Sb., občiansky zákonník, ako i predpismi súvisiacimi.

2. Bezpečnosť a ochrana informácií

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a podobne s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúcich sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania).

3. Objednanie tovaru

Zákazník prostredníctvom e-shopu na internetových stránkach predávajúceho vykoná objednávku tovaru, ktorá obsahuje druh tovaru, jeho množstvo, cenu, meno a kontaktné údaje kupujúceho a miesto dodania. Táto objednávka je návrhom kúpnej zmluvy a zákazník jej podaním potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ako i s reklamačným poriadkom, a súhlasí s nimi. Takto vykonanú objednávku potvrdí predávajúci zákazníkovi e-mailom a to do 24 hodín od jej obdržania. V prípade, že objednaný tovar nie je skladom, dohodne predávajúci so zákazníkom individuálny termín dodania prípadne navrhne dodanie iného adekvátneho tovaru.

V tejto súvislosti predávajúci kupujúceho spotrebiteľa tiež upozorní na znenie § 1820 odsek 1 občianskeho zákonníku a oznamuje, že
- kupujúci nenesie žiadne náklady súvisiaci s elektronickou komunikáciou na diaľku (nesie svoje náklady na poštovné a pod.),
- záloha nie zásadne vyžadovaná, a to s výnimkami ďalej uvedenými (viac v bode 4 týchto všeobecných podmienok),
- kupujúci má právo od tejto zmluvy odstúpiť za podmienok stanovených zákonom (pozri bližšie bod 7 týchto všeobecných podmienok),
- kupujúci nesie v prípade odstúpenia od zmluvy náklady spojené s navrátením tovarom, v tejto súvislosti predávajúci upozorňuje, že vzhľadom k charakteru a objemu tovaru nemusí byť vrátenie obvyklou poštovnou cestou možné, -kupujúci v prípade odstúpenia od zmluvy zodpovedá predávajúcemu iba za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nutné s týmto tovarom nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti, -kupujúci má právo sa v prípade sťažnosti obrátiť na príslušný orgán dohľadu alebo štátneho dozoru.
- kupujúci v prípade odstúpenia od zmluvy odpovedá predávajúcemu iba za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s týmto tovarom inak, než je nutné s týmto tovarom nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti,
- kupujúcí má právo sa v prípade stiažnosti obrátiť na príslušný orgán dohľadu alebo štátneho dozoru.
- kupující v případě odstoupení od smlouvy odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s tímto zbožím nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti,
- kupujúci má právo sa v prípade sťažnosti obrátiť na príslušný orgán dohľadu alebo štátneho dozoru

Odoslaním objednávky zákazník súhlasí i s cenou tovaru. V prípade záujmu o zníženie ceny na základe konkurenčnej ponuky je nutné si túto cenu dohodnúť s predávajúcim vopred ( pred odoslaním objednávky).

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien bez predchádzajúceho upozornenia. Spätná úprava ceny nie je možná. Zmena fakturačnej adresy na už vystavenej faktúre je možná iba v rovnakom mesiaci vystavenia, a to na základe žiadosti kupujúceho. Úkon je spoplatnený za poplatok 8 €, ktorý slúži na úhradu viac nákladov spojených s týmto úkonom.

Objednaním tovaru na internetových stránkach predávajúceho kupujúci súhlasí so zasielaním informačných emailov predávajúceho. Tento súhlas možno kedykoľvek odvolať.

Nápis DEMO alebo ZR je u pneumatik, ktoré našou firmou boli vystavované a obuté. Tieto pneumatiky majú najazdené cca 50 km. Pneumatiky, pri ktorých je uvedený zelene tento nápis sú ponúkané v osobitnom režime za výpredajovú cenu.

4. Platobné podmienky

Objednaný tovar hradí kupujúci metódou, ktorú si zvolil pri objednaní. Do doby zaplatenia tovar je majetkom predávajúceho. V prípade objednávky nadštandardných rozmerov alebo objednávky v hodnote nad 1300 € s DPH s DPH môže predávajúci požadovať zaplatenie zálohy vo výške od 50% do 100% z hodnoty objednávky. Takto zaplatená záloha bude započítaná na celkovú kúpnu cenu.

Platobné brány PayU, pomocí ktorých realizujeme vybrané platobné metódy prevádza spoločnosť PayU Czech Republic, s.r.o. Spoločnosť PayU je držiteľom povolenia od ČNB (Českej Národnej Banky) a podlieha prísnej regulácii ČNB. Všetko predávanie citlivých údajov prebieha zabezpečeným šifrovaným spojením pomocou SSL a nebo 3D-Secure.

Spôsob platby: Platba dobierkou, platba kartou ihneď na webu

5. Reklamácia - pozri reklamačný poriadok bod 8 týchto všeobecných podmienok

Reklamácie sú vybavované štandardným spôsobom v súlade s platnou právnou legislatívou. Odporúčame zákazníkom venovať patričnú pozornosť prevzatiu tovaru s ohľadom na možné poškodenie a tým predísť prípadným nezrovnalostiam.

6. Dodacie podmienky

Tovar sa expeduje zo skladu v utorok a vo štvrtok. Približný termín dodania oznámi predávajúci kupujúcemu pri vydaní tovaru zo skladu v potvrdzujúcom e-mailu. Termíny sú uvedené priamo u tovaru na našich webových stránkach. Väčšina zásielok je doručená kupujúcemu do 7 pracovných dní, pneumatiky, ktoré nie sú skladom, do 14 dní. Predávajúci informuje kupujúceho o odhadovanej dobe dodania a možnom omeškaní, túto informáciu podá predávajúci súčasne s potvrdením objednávky. Predávajúci si vyhradzuje právo odchýliť sa od dohodnutého termínu dodania o 3 pracovné dni. V prípade enormného vyťaženia kuriérskych služieb môže dôjsť k predĺženiu termínu doručenia zásielky od 3-7 pracovných dní

Doručenie balíka je na území SR vykonáva prostredníctvom prepravnej spoločnosti. Doručovateľská služba kontaktuje kupujúceho pomocou SMS správy v deň doručenia, kde oznámi podrobnosti odovzdania, oznámi mu približný čas doručenia, výšku dobierky a ďalšie prípadné náležitosti. Zásielka býva štandardne doručovaná medzi 8. a 18. hodinou v pracovné dni (presnú dobu doručenia nemožno ovplyvniť, ale možno ju upresniť po kontakte s vodičom). V prípade nezastihnutia na uvedenej adrese dodania zanechá prepravca oznámenie a balík sa pokúsi doručiť ešte raz nasledujúci pracovný deň. Cestu zásielky je možno sledovať na internetu na webové stránke prepravca po zadaniu jeho čísla, ktoré príde zákazníkovi e-mailom po jej expedícii k prepravcovi.

Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky – najmä druh a množstvo tovaru a neporušenosť obalov podľa priloženého dodacieho listu.

Doručenie balíka je vykonávané prostredníctvom prepravnej spoločnosti. Cena dopravy v rámci územia SR je 3,90 € / kus vrátane DPH (s váhou nižšou ako 31,5 kg). Prepravca telefonicky kontaktuje zákazníka v deň doručenia zásielky.

Pri váhovo neštandardných pneumatikách s hmotnosťou vyššou ako 31,5kg (niektoré nákladné pneumatiky v rozmeroch R17.5, R19.5, R22.5, agro-industrial a niektorých atypických SUV rozmerov) bude doprava riešená PALETOVOU PREPRAVOU. Objednávka sa hradí pred odoslaním, bankovým prevodom. Po prijatí platby objednáme paletovú prepravu u dopravnej spoločnosti Dachser. Zákazník je povinný zaistiť prevzatie paletovej zásielky. Po odovzdaní paletovej zásielky dopravcovi, adresát hradí všetky výdavky ohľadom dodatočných zmien: Storno -100% náklady na dopravu + storno poplatok 12% z ceny objednávky + 20 Eur paleta Neprevzatie -100% náklady na dopravu + storno poplatok 20% z ceny objednávky + 20 Eur. Vrátenie palety - na vlastné náklady alebo cena na dotaz Zmeny adresy v rámci jednej krajiny 10 Eur. Odoslaním objednávky súhlasíte s týmito podmienkami.

7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci má právo podľa § 53 ods. 7 občianskeho zákonníka odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu bez zbytočného odkladu. Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané písomne a za splnenie tejto podmienky sa považuje zaslanie e-mailu na adresu info@pneu.sk. Pokiaľ sa tak zákazník rozhodne, musí nepoškodený tovar, bez známok používania alebo opotrebovania, v pôvodnom obale s originálom dokladu o kúpe doručiť bez zbytočného odkladu na adresu expedičného skladu. Pred vrátením tovaru kupujúci zašle e-mail s číslom faktúry a súčasne oznámi číslo bankového účtu, na ktorý chce vrátiť uhradenú čiastku. Od tejto čiastky budú odčítané skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (najmä náklady na dopravu). Predávajúci má povinnosť vrátiť zákazníkovi túto čiastku najneskôr do 30 dní od obdržania odstúpenia od kúpnej zmluvy. Zákazníkovi bude odpočítaná suma vo výške 1 € spojená s bankovými poplatkami za prevod.

Predávajúci je oprávnený vždy a bez udania dôvodov od uzavretej zmluvy odstúpiť. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci sa pre tento prípad vzdáva akéhokoľvek nároku na náhradu škody.

8. Reklamačný poriadok (práva z chybného plnenia a záruka za akosť)

Všeobecné podmienky reklamácie (práva z chybného plnenia)

Povinnosti kupujúceho
Kupujúci je povinný si dodaný tovar dôkladne prehliadnuť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených chybách. Pokiaľ ide o reklamácie, tak kupujúci môže oprávnenú reklamáciu podať jedným z nasledujúcich možností:
a) na e-mailovú adresu prevádzkovateľa info@pneu.sk .
b) poštou na adresu prevádzkovateľa Tomket s.r.o., Tolarova 630, 384 51 Volary alebo Jetřichov 165, 549 83 Jetřichov ČR

Povinnosti predávajúceho
Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytujú v okamihu prevzatia, podľa § 2161 a nasl. Občianskeho zákonníka. Predávajúci rozhodne o reklamácii najneskôr do 3 pracovných dní, pričom do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby na odborné posúdenie vady. Predávajúci vyrozumie kupujúceho e-mailom a prípadne telefonicky.

Reklamácia uplatnená v záručnej dobe (záruka za akosť podľa § 2113 Občianskeho zákonníka)
a) Záručná doba je doživotná (rozumie sa jej doba, po ktorú pneumatiky vykazujú dezén, ktorý umožňuje ich užívania v súlade so zákonom), vzťahuje sa na skryté vady, nie na opotrebenie.
V prípade hlbšieho dezénu bude pneumatika vymenená, ale kupujúci bude povinný uhradiť pomernú časť kúpnej ceny za novú pneumatiku podľa nasledujúceho algoritmu.
V prípade dezénu 8 mm bude refundácia 100%, kupujúci nedopláca nič,
V prípade dezénu 7 mm a viac bude refundácia 70%, kupujúci doplatí 30% kúpnej ceny
V prípade dezénu 6 mm a viac bude refundácia 60%, kupujúci doplatí 40% kúpnej ceny
V prípade dezénu 5 mm a viac bude refundácia 50%, kupujúci doplatí 50% kúpnej ceny
V prípade dezénu 4 mm a menej nebude refundováno nič, pretože pneumatika sa stane nespôsobilou užívanie v dôsledku svojho prirodzeného opotrebení.
Pokiaľ kupujúci neuhradí doplatok podľa zhora uvedených kritérií, nárok na výmenu zaniká.

Na nákladné a úžitkové pneumatiky je záručná doba stanovená na 1 rok pre právnické osoby a 2 roky pre fyzické osoby. Pneumatika predaná pred viac ako 2 rokmi, bude prípadne nahradzovaná vo výške zodpovedajúcej zostávajúcej časti dezénu nad zákonom stanovenú hranicu. Táto doba začína dňom prevzatia tovaru a končí zánikom príp. úmrtím zákazníka
b) Ak je chyba odstrániteľná, bude chyba bezplatne odstránená. V prípade neodstrániteľnej chyby bude tovar vymenený na náklady predávajúceho.
c) Nárok na uplatnenie záruky za akosť zaniká v nasledujúcich prípadoch:
- neodbornej montáže, zachádzanie či obsluhy alebo použitie tovaru v rozpore so stanoveným technologickým postupom,
- používanie tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácii alebo iného porušenia technologickej disciplíny,
- poškodenie tovaru prírodnými živlami,
- poškodenie tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s technologickými či inými podmienkami uvedenými v dokumentácii,
- opotrebovaním po hranicu stanovenú zákonom.

Postup pri výmene (reklamácii) tovaru
Kupujúci neodkladne kontaktuje predávajúceho emailom alebo telefonicky. Na základe tejto komunikácie navrhne predávajúci spôsob prepravy tovaru na svoju adresu, prípadne si túto dopravu môže kupujúci zaistiť sám. Po prevzatí tovaru na adrese pobočky predávajúceho tento o tom informuje kupujúceho a ďalej bude zahájený dohodnutý spôsob výmeny, popr. zákonom stanovený spôsob reklamácie tovaru.
Pokiaľ kupujúci zistí dodatočné nezrovnalosti na faktúre, ktorá je súčasťou dodávky, prípadne táto faktúra súčasťou dodávky nebude, bude okamžite kontaktovať predávajúceho, ktorý ju upraví podľa jeho požiadaviek (pokiaľ to zákon umožňuje), popr. ju opätovne zašle e-mailom na e-mailovú adresu kupujúceho.
V prípade zahraničných kupujúcich s platným DIČ bude nákup tovaru oslobodený od dane z pridanej hodnoty.

Odporúčania pri preberaní zásielok
Pri prevzatí tovaru je v záujme kupujúceho starostlivo si prekontrolovať obsah zásielky, na neskoršie reklamácie ohľadne druhu, množstva alebo poškodenia tovaru pri doprave nemusí byť braný ohľad. Podpísaním dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že tovar bol dodaný v poriadku. Vzhľadom k tomu, že dopravu Vami objednaného tovaru vo väčšine prípadov zaisťuje tretia osoba, dodržujte nasledujúci postup:
Pri dodaní tovaru si starostlivo skontrolujte stav tovaru. Ak je všetko v poriadku, potvrďte prevzatie tovaru podpísaním dodacieho (prepravného) listu. Jeho podpísaním vyjadrujete súhlas s tým, že tovar bol dodaný bez chýb a v množstve, ktoré je uvedené v dodacom liste.
Ak má tovar akékoľvek vady v okamihu dodania alebo nesúhlasí druh alebo množstvo, je nutné tieto skutočnosti poznamenať na dodacom (prepravnom) liste. Ak je tovar poškodený, môže kupujúci prevzatie odmietnuť.


Pokiaľ nebudú zaznamenané informácie o chybách na dodacom (prepravnom) liste, reklamačné konanie nemusí byť začaté.

Od 1. 2. 2016 je ČOI mediátorom v prípade spotrebiteľského sporu. V tejto súvislosti Vás informujeme, že ak nesúhlasíte s vybavením reklamácie, resp. ak vznikne akýkoľvek spor z kúpnej zmluvy, máte od 1. 2. 2016 právo sa obrátiť na Slovenskú obchodnú inšpekciu s návrhom na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu. Slovenská obchodná inšpekcia plní úlohu mediátora. Všetky náležitosti mediácie nájdete na webových stránkach Českej obchodnej inšpekcie (www.coi.cz) v sekcii "Mimosúdne riešenie sporov s ČOI od 1. 2. 2016" a tiež v zákone č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

9. Podmienky pre nakupujúcich mimo územia ČR

V prípade, že kupujúcim objednaný tovar má byť doručený mimo územia Českej republiky, dochádza k nasledujúcim úpravám obchodných podmienok a kúpnej zmluvy. Predávajúci splní svoju povinnosť dodať tovar, akonáhle odovzdá tovar k dispozícii kupujúcemu k jeho vlastnej preprave v niektorej zo svojich prevádzok (skladov) alebo tovar odovzdá na prepravu prepravcovi, ktorého predávajúcemu určí kupujúci. Kúpnu cenu za tovar uhradí kupujúci pri jeho odovzdaní, v tento okamih prechádza vlastnícke právo. Náklady na prepravu uskutočnenú kupujúcim určeným prepravcom do miesta stanoveného kupujúcim nesie predávajúci. Nebezpečenstvo náhodnej straty alebo zhoršenia tovaru, ako aj akékoľvek dodatočne vzniknuté náklady, prechádzajú z predávajúceho na kupujúceho okamihom odovzdania tovaru kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru prepravcovi určenému kupujúcim. Ak nebude tovar kupujúcim pri odovzdávaní prevzatý (vyzdvihnutý) a / alebo mu nebude odovzdaný pre nezaplatenie kúpnej ceny, nebude mu vydané, avšak nezbavuje ho povinnosti k úhrade kúpnej ceny.

Predávajúci nezodpovedá za preclenie tovaru na dovoz do inej krajiny alebo za úhradu ciel, daní a iných poplatkov súvisiacich s dovozom tovaru do krajiny určenej kupujúcim. Kupujúci je povinný zabezpečiť všetky náležitosti súvisiace s dovozom tovaru, najmä je povinný splniť všetky oznamovacie povinnosti a povinnosť uhradiť príslušné clá, dane a iné poplatky, ktoré súvisia s dovozom tovaru, a to v súlade s právnym poriadkom príslušnej cieľovej krajiny.

Na posúdenie všetkých ustanovení uzatvorenej zmluvy a pre prípadné spory z tejto zmluvy je rozhodné právo Českej republiky. Aplikácia jednotného kúpneho práva OSN (Dohoda o zmluvách pre medzinárodný predaj tovaru zo dňa 16. 4. 1980) je vylúčená.

10. Spätný odber pneumatík

Miestom spätného odberu pneumatík je:

TOMKET s.r.o., Jetřichov 165, Jetřichov 549 83, CZ
TOMKET s.r.o., Tolarova 630, Volary 384 51, CZ
TOMKET s.r.o., Trhové Sviny, ul. Nové město, 374 01, CZ

11. Účinnosť

Účinnosť týchto všeobecných obchodných podmienok nastáva dňom 1. januára 2014.

12. Politika kvality a ochrany životného prostredia

Vedenie spoločnosti sa zaväzuje podporovať túto politiku, dbať o optimálnej poskytovania a používania potrebných zdrojov a vytvárať potrebné podmienky pre trvalé udržiavanie a zlepšovanie systému integrovaného manažmentu podľa požiadaviek noriem STN EN ISO 9001 a STN EN ISO 14001.

Spokojnosť ľudí spojených s naším podnikom je závislá na kvalite nami poskytovaných služieb:

Zákazníci:

Pre firmu je zákazník najdôležitejšie inštancií, a preto je na splnenie jeho požiadaviek a prianí generované najvyššie možné úsilie. Zákazníka presviedčame kvalitou a rýchlosťou svojich služieb. Snažíme sa o poskytnutí čo najlepšieho zákazníckeho servisu v rámci nášho ústretového prístupu k zákazníkom.

Naši pracovníci:

Ponúkame stabilné pracovné prostredie, kde sa oceňuje obetavosť a výborný pracovný výkon. Dôležité pre nás je pravidelné zvyšovanie kvalifikácie, lojálnosti, vernosti a spokojnosti našich pracovníkov.

Naši partneri:

Majú našu plnú dôveru ohľadom kvality a spoľahlivosti nimi poskytovaných služieb. Ich stopercentné podpora je pre našej celkovú úspešnosť jeden s najdôležitejších činiteľov. Dôraz je kladený na dlhodobú spoluprácu s našimi partnermi. Naša spoločnosť má nastavené postupy pre pravidelný hodnotenie našich dodávateľov, čo zaisťuje dlhodobú kvalitnú spoluprácu.

Naša spoločnosť:

Naša spoločnosť sa hlási k dôslednému plneniu v rámci sociálnej zodpovednosti a zodpovednosti za životné prostredie, keďže zabezpečenie zdravia a spokojnosti svojich zamestnancov a priaznivé pôsobenie na životné prostredie považuje za svoju prioritnú zodpovednosť pri ceste za profitom. Zaväzujeme sa plniť platné ustanovenia všetkých právnych predpisov a iných záväzkov súvisiacich s ochranou životného prostredia. Preventívnym prístupom sa podieľame na zlepšovanie vplyvu spoločnosti na životné prostredie.

13. Značenie pneumatík EU štítky

Od 1. októbra 2012 sú podľa nariadenia EU 1222/2009 všetky pneumatiky predávané v Európe označené štítkom s informáciami o troch základných vlastnostiach pneumatiky. Nariadenie sa týka pneumatík pre osobné, úžitkové a nákladné vozidlá. Z nariadenia sú vyňaté najmä protektorované pneumatiky, pneumatiky na motocykle, profesionálne offroad pneumatiky, pretekárske pneumatiky, pneumatiky s hrotmi, pneumatiky určené výhradne pre vozidlá registrované prvýkrát pred októbrom 1990, pneumatiky s nižšou konštrukčnou rýchlosťou ako 80 km / h, pneumatiky s priemerom menším ako 254 mm a väčším ako 635 mm a pneumatiky vyrobené pred 1. júlom 2012.

14. Označenie pneumatík

Pneumatiky označujeme podľa podkladov dodaných od výrobcov a za prípadné chyby nenesieme zodpovednosť.

Označenie DOT vyjadruje starobe pneumatiky, respektíve jej výrobné týždeň a rok. Označenie sa môže líšiť podľa jednotlivých dodávok.